Úvodní stránka

    Projekt FRVŠ č. 2025/2012 Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů je koncipován jako inovace předmětu Kartometrie. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni s metodami a přístroji určenými k měření na analogových a digitálních mapách.

    Cílem projektu je inovovat vybraná cvičení a přednášky tak, aby studenti byli seznámeni s moderními kartometrickými přístupy při hodnocení starých kartografických děl. Klíčovým je v tomto ohledu využívání digitálních technologií. K důležitým kartometrickým úlohám patří zjišťování matematických základů kartografického díla, stanovení přesnosti mapy, porovnávání historických toponym s moderními názvy a identifikace zaniklých sídel.

    Nezbytnou roli ve výuce kartometrie představují historické mapy. V rámci projektu budou studenti seznámeni jak se šetřením analogových historických map, tak s celým postupem jejich digitalizace a zhodnocením v různém (open-source i komerčním) software. Studenti budou využívat historické mapy a pomůcky zakoupené ze zdrojů fondu FRVŠ.

    Praktická znalost kartometrického zhodnocení starých map má v dnešní době obrovský význam v oblasti územního plánování, sledování časoprostorových změn, archeologie, knihovnictví a dokumentace kulturního dědictví, nebo v cestovním ruchu.